20.7.15 – שלט חוצות: אלי ממציא מחדש את עולם האומנות באמצעות יצירה שיצייר במשך 10 ימים על גבי שלט חוצות.

מיקום: תל אביב (דרך נמיר)

20.7.15 – Billboard : Eli reinvents the art world by creating paint for 10 days on a billboard.
Location : Tel Aviv (NAMIR ROAD)